วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จำนวน 8 รายการ 11/04/2567 19,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 20540 งานค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2567 1,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 11/04/2567 11,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 10/04/2567 186,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 10/04/2567 6,295.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 09/04/2567 26,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 09/04/2567 36,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ขุขันธ์ – แยกนาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+205 – กม.6+500 ปริมาณงาน 29,895 SQ.M. 24/05/2567 17,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 25900 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 2341 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไพรพัฒนา – หนองบัวเรณ ระหว่าง กม.57+315 – กม.59+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/05/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ขุขันธ์ – แยกนาเจริญ - ช่องสะงำ ตอน 3 ระหว่าง กม.47+250 - กม.48+300 ปริมาณงาน 9,450 SQ.M. 17/05/2567 9,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 3 รายการ 09/04/2567 92,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 3 รายการ 09/04/2567 143,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2341 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไพรพัฒนา – หนองบัวเรณ ตอน 2 ระหว่าง กม.67+390 – กม.69+270 ปริมาณงาน 19,311 SQ.M. 18/05/2567 11,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 16 รายการ 09/04/2567 143,150.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ตอน 4 ระหว่าง กม.76+302 - กม.76+840 ปริมาณงาน 11,750 SQ.M. 17/05/2567 7,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 2,688 รายการ