วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอนควบคุม 0200 ตอน ธาตุน้อย - ยางชุมน้อย ระหว่าง กม.21+515 - กม.23+615 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 61 ต้น) 09/05/2567 3,084,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0502 ตอน แยกโคกตาล - หัวช้าง ระหว่าง กม.281+560 – กม.287+535 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 287 ต้น) 10/05/2567 13,782,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2167 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรางสวาย – ท่าด่าน ตอน 3 ระหว่าง กม.36+902 –กม.37+826 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 924 ม.) 14/05/2567 1,626,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2167 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรางสวาย – ท่าด่าน ตอน 2 ระหว่าง กม.5+970 – กม.6+635 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 20 ต้น) 10/05/2567 1,106,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0501 ตอน ห้วยสำราญ - แยกโคกตาล ระหว่าง กม.262+854 - กม.272+835 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 253 ต้น) 10/05/2567 12,214,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 การ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.87+820 – กม.88+590 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 23 ต้น) 14/05/2567 1,222,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ขุขันธ์ – แยกนาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+193 – กม.3+893 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 21 ต้น) 10/05/2567 1,149,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสะเกษ – วังหิน ตอน 2 ระหว่าง กม.12+865 – กม.14+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 41 ต้น) 28/03/2567 2,761,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2076 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองฮู - ส้มป่อยน้อย ระหว่าง กม.38+835 - กม.57+775 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 153 ต้น) 09/05/2567 8,096,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2351 ตอนควบคุม 0200 ตอน แข้โพนเมือง – ยางชุมน้อย ระหว่าง กม.36+069 – กม.37+434 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 40 ต้น) 14/05/2567 1,972,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอนหัวช้าง - สะเดา ตอน 4 ระหว่าง กม.14+320 - กม.31+700 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 116 ต้น) 09/05/2567 6,300,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ตอน 5 ระหว่าง กม.89+700 – กม.90+715 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 30 ต้น) 14/05/2567 1,523,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ตอน 4 ระหว่าง กม.78+255 – กม.79+130 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 25 ต้น) 14/05/2567 1,309,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.39+115 - กม.63+430 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 90 ต้น) 09/05/2567 4,773,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสะเกษ – วังหิน ตอน 1 ระหว่าง กม.6+400 – กม.8+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 43 ต้น) 14/05/2567 2,871,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 2,688 รายการ