วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2656 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงอุทุมพรพิสัย จำนวน 4 รายการ 12/12/2561 196,863.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2657 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 11/12/2561 494,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2658 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 11/12/2561 138,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2659 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงราษีไศล จำนวน 5 รายการ 07/12/2561 172,488.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2660 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงศรีสะเกษ จำนวน 2 รายการ 07/12/2561 82,109.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2661 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 06/12/2561 1,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2662 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 13 รายการ 06/12/2561 11,626.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2663 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 บาริเออร์ ขนาด 50 x 100 x 80 ซม. จำนวน 50 อัน 06/12/2561 195,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2664 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 06/12/2561 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2665 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 31 รายการ 06/12/2561 89,159.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2666 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 06/12/2561 64,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2667 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 06/12/2561 24,885.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2668 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/12/2561 39,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2669 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/12/2561 32,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2670 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2562 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.307+250 - กม.308.365.500 ปริมาณงาน 22,979.300 SQ.M. 22/01/2562 9,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 2,656 ถึง 2,670 จาก 2,688 รายการ