วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 294 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+045 - กม.8+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 91 ต้น) 10/05/2567 6,192,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 26/03/2567 102,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 26/03/2567 27,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 26/03/2567 5,955.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 25/03/2567 8,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุยางแอสฟัลต์ จำนวน ๓ รายการ 21/03/2567 499,490.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 19/03/2567 14,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 18/03/2567 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 10,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 27 รายการ 18/03/2567 264,890.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 10,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 15/03/2567 280,945.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 14/03/2567 8,634.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 17 รายการ 14/03/2567 23,498.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 12/03/2567 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,688 รายการ