วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 09/04/2567 143,150.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 294 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ตอน 2 ระหว่าง กม.8+700 - กม.8+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/05/2567 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 25900 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 2341 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไพรพัฒนา – หนองบัวเรณ ระหว่าง กม.57+315 – กม.59+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2567 30,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ตอน 3 ระหว่าง กม.51+080 - กม.51+841 ปริมาณงาน 10,089 SQ.M. 18/05/2567 9,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ตอน 1 ระหว่าง กม.25+248 – กม.27+725 ปริมาณงาน 35,801 SQ.M. 18/05/2567 24,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ระหว่าง กม.19+650 - กม.20+390 ปริมาณงาน 6,860 SQ.M. 18/05/2567 7,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 09/04/2567 109,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ขุขันธ์ – แยกนาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+205 – กม.6+500 ปริมาณงาน 29,895 SQ.M. 09/04/2567 17,500,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 09/04/2567 109,180.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0102 ตอน วังหิน – ขุขันธ์ ระหว่าง กม.51+519 – กม.56+174 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 25,902 SQ.M. 24/05/2567 24,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2201ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ขุขันธ์ – แยกนาเจริญ - ช่องสะงำ ตอน 3 ระหว่าง กม.47+250 - กม.48+300 ปริมาณงาน 9,450 SQ.M. 09/04/2567 9,500,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2341 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไพรพัฒนา – หนองบัวเรณ ตอน 2 ระหว่าง กม.67+390 – กม.69+270 ปริมาณงาน 19,311 SQ.M. 09/04/2567 11,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 09/04/2567 104,135.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 09/04/2567 197,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 09/04/2567 19,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 2,688 รายการ