วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 13/05/2567 16,165.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 10 รายการ 13/05/2567 14,231.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 09/05/2567 85,625.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 09/05/2567 82,905.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๐๕๔๐ งานค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ จ.ศรีสะเกษ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 20/05/2567 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 09/05/2567 91,125.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานจ้างเหมาดันท่อลอด ในทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ช่วงกม.297+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/05/2567 32,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 07/05/2567 108,770.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 26 รายการ 07/05/2567 241,810.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 07/05/2567 13,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 07/05/2567 31,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/05/2567 189,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 29/04/2567 63,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 29/04/2567 41,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0202 ตอน เมืองน้อย - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.95+575 - กม.95+847 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 727 ม.) 24/05/2567 480,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,688 รายการ