วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 19/04/2567 6,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 19/04/2567 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 19/04/2567 6,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 19/04/2567 22,277.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 19/04/2567 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 19/04/2567 22,277.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 18/04/2567 17,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 18/04/2567 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 18/04/2567 18,685.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 18/04/2567 34,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 18/04/2567 12,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 18/04/2567 34,260.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 18/04/2567 12,500.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 18/04/2567 34,260.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 18/04/2567 18,685.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,688 รายการ