วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2671 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 27/11/2561 7,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2672 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ 27/11/2561 2,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2673 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 27/11/2561 3,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2674 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 27/11/2561 900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2675 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/11/2561 173,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2676 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 22/11/2561 3,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2677 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 22/11/2561 5,100.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
2678 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 22/11/2561 5,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2679 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 22/11/2561 15,988.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2680 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 22/11/2561 14,985.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2681 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 28 รายการ 19/11/2561 15,787.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2682 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 19/11/2561 99,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2683 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 19/11/2561 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2684 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 วัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 19/11/2561 44,211.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2685 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า สองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงภูสิงห์ จำนวน 2 รายการ 19/11/2561 99,887.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,671 ถึง 2,685 จาก 2,688 รายการ