วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 27/09/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.288+000 - กม.289+137 ปริมาณงาน 23,422 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 27/09/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2349 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวช้าง - บึงบูรพ์ ระหว่าง กม.3+560 - กม.9+045 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 26,262 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 20/09/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2412 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าศาลา - ละทาย ตอน 3 ระหว่าง กม.21+533 - กม.24+055 ปริมาณงาน 22,698 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 20/09/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอนควบคุม 0200 ตอน ธาตุน้อย - ยางชุมน้อย ระหว่าง กม.21+130 - กม.23+288 ปริมาณงาน 19,422 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 20/09/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2157 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกโคกตาล - โคกตาล ระหว่าง กม.11+407 - กม.13+250 ปริมาณงาน 16,587 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 20/09/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ - ช่องสะงำ ตอน 3 ระหว่าง กม.38+701 - กม.39+970 ปริมาณงาน 17,794 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 20/09/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0102 ตอน วังหิน-ขุขันธ์ ระหว่าง กม. 52+662-กม.55+085 ปริมาณงาน 24,230.000 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 20/09/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2351 ตอนควบคุม 0200 ตอน แข้โพนเมือง-ยางชุมน้อย ระหว่าง กม.35+200 - กม.37+299 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 17,205.000 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 20/09/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2341 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไพรพัฒนา-หนองบัวเรณ ตอน 2 ระหว่าง กม.41+450 - กม.44+403 ปริมาณงาน 20,671.000 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 20/09/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ขุขันธ์ - แยกนาเจริญ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+980 - กม.3+123 ปริมาณงาน 19,830.000 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 195 รายการ