วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65090061403
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2349 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวช้าง - บึงบูรพ์ ระหว่าง กม.3+560 - กม.9+045 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 26,262 SQ.M.
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 12,500,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 27/09/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ