f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 01/06/2566 กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566
32 25/04/2566 พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเนศวรมหาราช โดยมีนายพิจิตร บุญทัน
33 11/04/2566 พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2566
34 31/03/2566 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566
35 25/01/2566 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.2378 สาย อ.จอมพระ - อ.ไทรงาม ตอน 1
36 18/01/2566 วันยุทธหัตถี
37 27/12/2565 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.2081 ตอน ตาฮะ - ลำพังชู
38 26/12/2565 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.214 ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท
39 23/12/2565 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.2333 ตอน หนองสนิท - ศรีสำโรง
40 22/12/2565 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.2079 ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง
41 21/12/2565 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.2076 ตอน ท่าตูม - หนองฮู
42 20/12/2565 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.2371 ตอน ศีขรภูมิ - ศรีณรงค์
43 19/12/2565 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.2334 ตอน จอมพระ - ศีขรภูมิ
44 09/12/2565 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.2487 ตอน เทศบาลเมืองสุรินทร์ - บ้านโสน
45 08/12/2565 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.226 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า