f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
วันยุทธหัตถี
ลงวันที่ 18/01/2566

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไวพจน์ สำราญดี
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์
มอบหมายให้ นายกิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์ (ฝ่ายวิศวกรรม)
เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันยุทธหัตถี โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

By surat,Pitchaya 


'