f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ติดต่อแขวงทางหลวงสุรินทร์ 64
ลงวันที่ 15/07/2564

แขวงทางหลวงสุรินทร์

395 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทร. 044-511381

โทรสาร. 044-514620

E-mail : doh0831@doh.go.th


'