f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.2487 ตอน เทศบาลเมืองสุรินทร์ - บ้านโสน
ลงวันที่ 09/12/2565

แขวงทางหลวงสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สำหรับ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2487 ตอนควบคุม 0100 ตอน เทศบาลเมืองสุรินทร์ – บ้านโสน  ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+689  รวมระยะทาง  0.689 กิโลเมตร โดยดำเนินการประชุมในวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 14.00 น. ณ โรงแรมเซเว่นบีบูติคโฮเทล  ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.2487 ตอน เทศบาลเมืองสุรินทร์ - บ้านโสน 37 ดาวน์โหลด

'