f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 27/06/2567 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.226 สาย บ้านพม่า - อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ระหว่าง กม.188+800 – กม.200+910 (ตอน ลำน้ำชี – บ้านพม่า ระหว่าง กม.188+800 - กม.191+503) (ตอน บ้านพม่า -ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.191+503 – 200+910)
2 18/06/2567 พิธีอัญเชิญพระวิษณุกรรม ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นประทับ
3 11/06/2567 ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน
4 03/06/2567 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
5 03/06/2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
6 30/05/2567 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.2079 ตอน0102 ตอนห้วยจริง - ศีขรภูมิ
7 29/05/2567 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.226 ตอน0302 ตอน บ้านพม่า -ห้วยทับทัน
8 28/05/2567 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.226 ตอน0301 ตอนลำน้ำชี - บ้านพม่า
9 24/05/2567 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.2076 ตอนท่าตูม - หนองฮู
10 23/05/2567 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.214 ตอน ตาฮะ - จอมพระ
11 10/04/2567 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและอำนวยความปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ 2567
12 07/02/2567 ร่วมรณรงค์แต่งกายดวยชุดผ้าไทย
13 18/01/2567 เข้าร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
14 30/12/2566 ผส.ตรวจเยี่ยม ปีใหม่ 2567
15 27/12/2566 พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวก และปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2567