f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.2333 ตอน หนองสนิท - ศรีสำโรง
ลงวันที่ 23/12/2565

แขวงทางหลวงสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สำหรับ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข  2333  ตอนควบคุม  0100  ตอน หนองสนิท - ศรีสำโรง  ระหว่าง  กม.15+500 - กม.16+450  ระยะทาง  0.950 กิโลเมตร โดยดำเนินการประชุมในวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 14.00 น. ณ ศาลาที่ทำการหมู่บ้าน บ้านอาเลา ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.2333 ตอน หนองสนิท - ศรีสำโรง 57 ดาวน์โหลด

'