f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.226 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า
ลงวันที่ 08/12/2565

แขวงทางหลวงสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สำหรับ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.187+930 - กม.188+800 โดยดำเนินการประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.  - 14.00 น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเมืองที ตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.226 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า 64 ดาวน์โหลด

'