วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
81 16/09/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างก่อสร้างทำงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.293+860 - กม.294+415 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
82 16/09/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.280+354 - กม.281+847 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
83 14/09/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
84 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2565 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ตอน 6 ระหว่าง กม.269+360 - กม.269+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (38 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
85 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2565 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2076 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองฮู - ส้มป่อยน้อย ตอน 9 ระหว่าง กม.52+500 - กม.53+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (26 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
86 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2565 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.31+955 - กม.33+185 ปริมาณงาน 1 แห่ง (61 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
87 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2565 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 6 ระหว่าง กม.72+400 - กม.73+210 ปริมาณงาน 1 แห่ง (28 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
88 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2565 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 8 ระหว่าง กม.84+100 - กม.85+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (41 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
89 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2565 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2167 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรางสวาย - ท่าด่าน ตอน 5 ระหว่าง กม.19+354 - กม.20+014 ปริมาณงาน 1 แห่ง (23 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
90 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2565 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2341 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+010 - กม.2+020 ปริมาณงาน 1 แห่ง (68 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 81 ถึง 90 จาก 195 รายการ