วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 10/10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2167 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรางสวาย - ท่าด่าน ตอน 3 ระหว่าง กม.29+707 - กม.33+120 ปริมาณงาน 30,717.000 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 10/10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401,0402 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 4 ระหว่าง กม.264+771 - กม.265+850 ปริมาณงาน 21,580.000 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 27/09/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ตอน 2 ระหว่าง กม. 251+500 - กม. 255+149 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 32,734.000 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 27/09/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2076 ตอน ควบคุม 0200 ตอน หนองฮู-ส้มป่อยน้อย ระหว่าง กม.39+387-กม.44+200 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 33,633.000 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 27/09/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2167 ตอนควบ คุม 0100 ตอน ตรางสวาย-ท่าด่าน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+394-กม.3+000 ปริมาณงาน 23,364.000 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 27/09/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2167 ตอนควบ คุม 0100 ตอน ตรางสวาย-ท่าด่าน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+394-กม.3+000 ปริมาณงาน 23,364.000 SQ.M. เปลี่ยนแปลงแผน
67 27/09/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบ คุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ - ช่องสะงำ ตอน 2 ระหว่าง กม.30+450 - กม.33+816 ปริมาณงาน 40,030.000 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 27/09/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน ควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ระหว่าง กม.60+800 - กม.63+530 ปริมาณงาน 24,524.000 SQ.M เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 27/09/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 294 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ระหว่าง กม.9+385 - กม.10+960 ปริมาณงาน 31,966 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 27/09/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0502 ตอน แยกโคกตาล - หัวช้าง ระหว่าง กม.287+000 - กม.293+649 RT.(เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 39,196 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 195 รายการ