วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 19/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 5 ระหว่าง กม.89+700 - กม.90+715 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 30 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 19/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 4 ระหว่าง กม.78+255 - กม.79+130 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 25 ต้น) เปลี่ยนแปลงแผน
23 19/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสะเกษ - วังหิน ตอน 2 ระหว่าง กม.12+865 - กม.14+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปรอมาณ 41 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 19/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2351 ตอนควบคุม 0200 ตอน แข้โพนเมือง - ยางชุมน้อย ระหว่าง กม.36+069 - กม.37+434 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 40 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 19/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ขุขันธ์ - แยกนาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+193 - กม.3+893 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 21 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 19/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.87+820 - กม.88+590 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 23 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 15/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค รหัสงาน 11800 งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ระหว่าง กม.3+759 – กม.7+500 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 14/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 294 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+045 - กม.8+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 91 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 14/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอน หัวช้าง - สะเดา ตอน 4 ระหว่าง กม.14+320 - กม.31+700 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 116 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 14/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.39+115 - กม.63+430 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 90 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 195 รายการ