วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
181 25/02/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 3 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
182 25/02/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.290+075 – กม.292+426 ปริมาณงาน 48,430 SQ.M. เวลาทำการ 120 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
183 25/02/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.308+930.500 – กม.313+384 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 36,039 SQ.M. เวลาทำการ 90 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
184 25/02/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง ตอน 2 ระหว่าง กม.299+428.500 – กม.301+325 ปริมาณงาน 36,137 SQ.M. เวลาทำการ 90 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
185 25/02/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.18+106 - กม.20+415 ปริมาณงาน 21,001 SQ.M. เวลาทำการ 90 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
186 25/02/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0101 ตอน ส้มป่อยน้อย - หัวช้าง ระหว่าง กม.2+850 - กม.4+119 ปริมาณงาน 16,119 SQ.M. เวลาทำการ 90 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
187 20/03/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอน หัวช้าง – สะเดา ระหว่าง กม.19+043 –กม.19+677 (เป็นตอนๆ) และทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.41+000 – กม.45+123 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
188 07/03/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอน หัวช้าง – สะเดา ระหว่าง กม.19+043 – กม.19+677 (เป็นตอนๆ) และทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.41+000 – กม.45+123 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
189 07/03/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและ แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0102 ตอน วังหิน -ขุขันธ์ ระหว่าง กม.50+330-กม.51+700 และบนทางหลวงหมายเลข เผยแพร่ขึ้นเว็บ
190 07/01/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาทำงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 9 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 181 ถึง 190 จาก 195 รายการ