วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
101 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2157 ตอนควบคุม 0101 ตอน ขุขันธ์-แยกโคกตาล ระหว่าง กม.1+530 - กม.4+880 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 156 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
102 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2157 ตอน ขุขันธ์-แยกโคกตาล ที่ กม.5+788 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
103 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน เมืองน้อย-กันทรารมย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.105+715-กม.108+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 1,002 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
104 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2167 ตอน ตรางสวาย - ท่าด่าน ตอน 6 ระหว่าง กม.21+800 - กม.22+820 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 35 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
105 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน-ศรีสะเกษ ตอน 5 ระหว่าง กม.268+790 - กม.269+330 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 38 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
106 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน-เมืองน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.38+000 - กม.39+080 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 31 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
107 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงทางหลวงหมายเลข 2373 ตอน โนนสำนัก-ดอนไม้งาม ตอน 1 ระหว่าง กม.4+500-กม.5+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
108 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 8 ระหว่าง กม.305+670 - กม.308+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 124 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
109 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 8 ระหว่าง กม.305+670 - กม.308+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 124 ต้น) เปลี่ยนแปลงแผน
110 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 3 ระหว่าง กม.294+490 - กม.294+910 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 26 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 101 ถึง 110 จาก 195 รายการ