วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
91 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2565 รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.32+741 - กม.34+819 ปริมาณงาน 1 แห่ง (960 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
92 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง ตอน 6 ระหว่าง กม.281+820 - กม.288+370 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (440 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
93 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก – ดอนไม้งาม ระหว่าง กม.10+032 - กม.10+948 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
94 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 5 ระหว่าง กม.288+400 - กม.305+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 154 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
95 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน-เมืองน้อย ตอน 7 ระหว่าง กม.80+900-กม.82+160 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 43 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
96 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน-เมืองน้อย ตอน 7 ระหว่าง กม.80+900-กม.82+160 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 43 ต้น) เปลี่ยนแปลงแผน
97 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอน หัวช้าง-สะเดา ตอน 5 ระหว่าง กม.25+520 - กม.29+290 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 29 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
98 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2076 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองฮู-ส้มป่อยน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.36+525-กม.37+425 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 31 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
99 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอน หัวช้าง- สะเดา ตอน 4 ระหว่าง กม.15+680 - กม.19+365 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
100 08/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2341 ตอน ไพรพัฒนา-หนองบัวเรณ ตอน 3 ระหว่าง กม.48+236 - กม.49+136 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 31 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 91 ถึง 100 จาก 195 รายการ