วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
ปีงบประมาณ 2567
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P67030060775
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาคำใหญ่ - เมืองน้อย ระหว่าง กม.18+394 - กม.21+396 ปริมาณงาน 18,234 SQ.M.
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 8,640,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 28/03/2567
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2567
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ