วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ลงวันที่ 26/04/2566

นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1
มอบหมายให้ นายสุริยา โสดาลี หัวหน้าหมวดทางหลวงอุทุมพรพิสัย

นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ

เนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"  

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมี นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี


'