วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนทางหลวง 24 ชั่วโมง
ลงวันที่ 28/12/2564

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนทางหลวง 24 ชั่วโมง 

ผ่านทาง LINE


'