วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ร่วมกันทำความสะอาดใหญ่บริเวณสำนักงาน
ลงวันที่ 06/08/2564
วันที่ 5 สิงหาคม 2564
นำโดย นายวิชาญ พันธ์นุเรณู
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่
Big Cleaning Day ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงานและพื้นที่ในบริเวณแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1

'