วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
สรุปร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ลงวันที่ 31/05/2564

'