วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข้อมูลไฟล์ดาวน์โหลด
ค้นหา
ลำดับ ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
16 PDF ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 2560-2564
17 PDF ยุทธศาสตร์ชาติ 2561-2580
18 .Zip งานบำรุงปกติ: ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตาประจำเดือน มค.-กพ 62