วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 24/12/2563 97,450.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 24/12/2563 237,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 21/12/2563 9,772.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 V 70 AH จำนวน 2 ลูก 18/12/2563 7,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงกุดข้าวปุ้น ทางหลวงหมายเลข 202,2134,2232 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 277,312 ตารางเมตร 18/12/2563 124,790.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 18/12/2563 63,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 18/12/2563 245,993.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 16/12/2563 124,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าฯ ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงนาตาล ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ระหว่าง กม.16+000 - กม.61+500 ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ระหว่าง กม.16+000 - กม.26+600 รวมปริมาณงาน 290,600 ตารางเมตร 15/12/2563 130,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขมราฐ ทางหลวงหมายเลข 202,2034,2112,2242 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 289,472 ตารางเมตร 15/12/2563 130,262.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 14/12/2563 60,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 14/12/2563 123,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 09/12/2563 61,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าฯ ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงลืออำนาจ ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ระหว่าง กม.0+000 - กม.37+425 ปริมาณงาน 204,390 ตารางเมตร 08/12/2563 91,975.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 08/12/2563 62,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 981 รายการ