วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ระหว่าง กม.68+770 - กม.70+560 ปริมาณงาน 1,282 ตร.ม. 25/04/2567 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.49+209 - กม.49+493 (RT) ปริมาณงาน 276 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2567 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 87.30 ตร.ม. 25/04/2567 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 23/04/2567 27,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อยางนอก 215/70 - 16 จำนวน 4 เส้น 19/04/2567 15,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 19/04/2567 6,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 23/04/2567 40,810.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ระหว่าง กม.21+240 - กม.22+360 (LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 33 ต้น 30/04/2567 1,562,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ระหว่าง กม.59+600 - กม.60+510 (RT)(LT) กม.67+550 - กม.68+250 (RT) และ กม.68+850 - กม.69+550 (RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 69 ต้น 30/04/2567 3,520,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลืออำนาจ - พนา ตอน 1 ระหว่าง กม.12+439 - กม.12+964 (LT) , กม.14+135 - กม.14+625 (RT) และ กม.16+980 - กม.18+275 (LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 69 ต้น 30/04/2567 3,433,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน เขมราฐ - ปากแซง ตอน 1 ระหว่าง กม.9+900 - กม.10+600 (RT) , (LT) , กม.11+600 - กม.12+405 (RT) , (LT) และ กม.15+265 - กม.16+000 (RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 67 ต้น 30/04/2567 3,400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว - หนองผือ ระหว่าง กม.68+250 - กม.76+765 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2567 5,893,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ห้วยยาง - เขมราฐ ระหว่าง กม.79+105 - กม.81+730 , กม.84+300 - กม.84+510 , กม.85+537 - กม.86+307 และ กม.92+020 - กม.92+755 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 128 ต้น 30/04/2567 8,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 19/04/2567 19,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 10/04/2567 308,481.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,285 รายการ