วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 04/02/2564 44,655.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 04/02/2564 35,755.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 03/02/2564 40,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 03/02/2564 85,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ FuJi Xerox Docu Center SC2020 จำนวน 2 รายการ 03/02/2564 8,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 03/02/2564 96,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมศาลาทางหลวง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงตระการพืชผล ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ ปริมาณงานจำนวน 7 หลัง และทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่ - หนามแท่ง ปริมาณงาน 2 หลัง รวมปริมาณงานทั้งสิ้น จำนวน 9 หลัง 03/02/2564 304,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อยางนอก ขนาด 215/70 R15 จำนวน 4 เส้น 02/02/2564 13,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อยางนอก ขนาด 215/70 R16C จำนวน 4 เส้น 02/02/2564 15,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อยางนอก ขนาด 215/70 R15 จำนวน 4 เส้น 02/02/2564 13,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 02/02/2564 29,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 01/02/2564 5,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 01/02/2564 14,958.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHAPR ยี่ห้อ AR-6120N จำนวน 5 รายการ 01/02/2564 11,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 9 รายการ 29/01/2564 14,745.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 981 รายการ