วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 06/06/2567 73,310.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 06/06/2567 33,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 06/06/2567 87,435.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาทำการซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจร โดยเปลี่ยนแผงตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจรใหม่ ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงลืออำนาจ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลืออำนาจ - พนา บริเวณสี่แยก กม.23+480 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 06/06/2567 82,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 05/06/2567 7,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR - 6120 N หมายเลข 7430 - 005 - 00902 - 59 จำนวน 2 รายการ 03/06/2567 19,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 30/05/2567 13,110.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120 - 001 - 07865 - 59 , 4120 - 001 - 10178 - 61 จำนวน 5 รายการ 29/05/2567 5,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อยางนอก 215/70 - 15 จำนวน 4 เส้น 07/06/2567 14,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 30/05/2567 6,175.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างซ่อมบริการรถหมายเลข 74-6113-09-0 27/05/2567 5,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 27/05/2567 5,187.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 27/05/2567 7,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 28/05/2567 8,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 27/05/2567 7,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,285 รายการ