วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 3 ที่ กม.495+690 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 2 ที่ กม.491+910 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 1 ที่ กม.484+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น -น้ำปลีก ตอน 16 ระหว่าง กม.24+130 - กม.24+340 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 7 ต้น 13/01/2564 288,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 19 ระหว่าง กม.27+197 - กม.27+477 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 9 ต้น 13/01/2564 367,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 13 ระหว่าง กม.23+365 - กม.23+575 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 7 ต้น 13/01/2564 288,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น-น้ำปลีก ตอน 10 ระหว่าง กม.21+100-กม.21+240 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 5 ต้น 12/01/2564 209,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ ระหว่าง กม.372+000 - กม.372+210 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 7 ต้น 12/01/2564 431,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน เขมราฐ – ปากแซง ระหว่าง กม.6+560 – กม.6+805 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 8 ต้น 12/01/2564 471,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 13/01/2564 48,725.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 13/01/2564 134,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 12/01/2564 16,935.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 51,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 11/01/2564 146,175.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 08/01/2564 30,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 981 รายการ