วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างซ่อมบริการรถหมายเลข 23-6119-97-0 13/05/2567 15,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ตอน 6 ระหว่าง ระหว่าง กม.52+630 - กม.52+945 และ กม.64+735 - กม.67+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 80 ต้น 15/05/2567 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 08/05/2567 70,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ 08/05/2567 5,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ 08/05/2567 6,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ 08/05/2567 90,310.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาทำการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. และโคมไฟฟ้า ขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงอำนาจเจริญ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ที่ กม.311+500 (ด้านขวาทาง) รวมปริมาณงาน 1.00แห่ง 09/05/2567 30,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 08/05/2567 76,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 09/05/2567 199,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ตอน 5 ระหว่าง กม.50+340 - กม.51+950 และ กม.58+630 - กม.59+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 80 ต้น 15/05/2567 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ตอน 5 ระหว่าง กม.50+340 - กม.51+950 และ กม.58+630 - กม.59+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 80 ต้น 16/05/2567 5,000,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 4 รายการ 08/05/2567 496,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 03/05/2567 12,210.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 07/05/2567 54,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 03/05/2567 76,795.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 2,285 รายการ