วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 08/12/2563 105,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 08/12/2563 105,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 08/12/2563 93,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อยางนอก - ใน ขนาด 750-16 จำนวน 6 ชุด 07/12/2563 36,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 07/12/2563 15,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อยางนอก - ใน ขนาด 750-16 จำนวน 2 ชุด 07/12/2563 12,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/12/2563 33,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 07/12/2563 78,805.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 04/12/2563 35,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 04/12/2563 68,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 03/12/2563 112,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.321+000 - กม.345+000 และทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.481+733 - กม.505+233 รวมปริมาณงาน 224,100 ม.2 03/12/2563 100,845.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 3 ระหว่าง กม.กม.18+925 – กม.19+450 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 16 ต้น) 25/12/2563 803,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 2 ระหว่าง กม.กม.13+350 – กม.13+805 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 14 ต้น) 25/12/2563 708,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ปทุมราชวงศา – หนองผือ ระหว่าง กม.355+600 – กม.356+370 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 23 ต้น 25/12/2563 1,064,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 981 รายการ