วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ระหว่าง กม.6+900 - กม.10+300 ปริมาณงาน 30,728 ตร.ม. 24/05/2567 28,999,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 10/04/2567 302,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 05/04/2567 34,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ 05/04/2567 104,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ตอน 2 ระหว่าง กม.524+200-กม.526+017 ปริมาณงาน 39,265 ตร.ม. 28/05/2567 17,999,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ตอน 1 ระหว่าง กม.517+318-กม.519+436 ปริมาณงาน 44,245 ตร.ม. 24/05/2567 19,999,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.67+280 - กม.69+200 ปริมาณงาน 17,330 ตร.ม. 24/05/2567 17,999,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน)ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2567 ถึง เดือน มีนาคม 2567 05/04/2567 58,765.74 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.43+725 - กม.47+000 ปริมาณงาน 29,625 ตร.ม. 29/05/2567 29,999,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 04/04/2567 396,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 05/04/2567 103,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (Hot Mix) จำนวน 1 รายการ 04/04/2567 29,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพวรางกูล รัชกาลที่ 10 พร้อมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 1 ชุด 08/04/2567 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 04/04/2567 79,955.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 04/04/2567 49,825.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 2,285 รายการ