วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนฯ) ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2563 08/01/2564 31,398.14 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 08/01/2564 47,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 07/01/2564 63,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 07/01/2564 116,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ 07/01/2564 118,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 06/01/2564 5,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/01/2564 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/01/2564 9,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/01/2564 7,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 06/01/2564 496,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 06/01/2564 100,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 9 รายการ 06/01/2564 27,986.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 25/12/2563 5,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/12/2563 5,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 24/12/2563 97,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 981 รายการ