วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 07/05/2567 64,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 07/05/2567 77,535.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 03/05/2567 181,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 03/05/2567 10,735.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/05/2567 21,525.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 03/05/2567 5,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 03/05/2567 7,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ตอน 3 ระหว่าง กม.67+905 - กม.68+710 , กม.69+490 - กม.70+750 และ กม.72+960 - กม.73+890 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 80 ต้น 30/04/2567 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ระหว่าง กม.7+575 - กม.10+270 (LT),(RT) และ กม.23+975 - กม.25+270 (LT),(RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 116 ต้น 03/05/2567 5,482,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ตอน 1 ระหว่าง กม.50+800 - กม.68+770 ปริมาณงาน 12,820.00 ตร.ม. 03/05/2567 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ตอน 4 ระหว่าง กม.51+540 - กม.51+852,กม.70+425 - กม.70+641 และ กม.71+810 - กม.72+002 ปริมาณงาน 720 เมตร 03/05/2567 1,450,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลืออำนาจ - พนา ตอน 2 ระหว่าง กม.3+000 - กม.18+653 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,444 เมตร 03/05/2567 2,606,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานหมุดสะท้อนแสง ทล 2112 ตอน เขมราฐ - ปากแซง ระหว่าง กม.0+075 - กม.1+500 ทล 2134 ตอน ลืออำนาจ - พนา ระหว่าง กม.1+100 - กม.1+500 และ กม.2+845 - กม.5+380 ทล 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ระหว่าง กม.19+676 - กม.21+245 และ กม.12+892 - กม.14+490 ปริมาณงาน 3,884 อัน 03/05/2567 1,018,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ห้วยยาง - เขมราฐ ตอน 2 ที่ กม.98+490 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/05/2567 1,300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31310 งานหมุดสะท้อนแสง บนสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1,832 อัน 25/04/2567 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 2,285 รายการ