วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ชนิด F BUS STOP SHELTER TYPE "F" ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ปริมาณงาน จำนวน 4 หลัง 29/01/2564 292,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/01/2564 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 25/01/2564 7,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 V 70 AH จำนวน 2 ลูก 25/01/2564 7,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 25/01/2564 5,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ที่ กม.313+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/02/2564 11,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 21/01/2564 99,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/01/2564 9,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 18/01/2564 194,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 18/01/2564 252,948.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint ในทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลืออำนาจ - พนา ระหว่าง กม.3+885 - กม.4+615 ปริมาณงาน 317.32 ตร.ม. 15/01/2564 122,168.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 15/01/2564 107,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 14/01/2564 7,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 14/01/2564 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 4 ที่ กม.505+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2564 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 981 รายการ