วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ 27/05/2567 42,130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 27/05/2567 6,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 27/05/2567 5,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 27/05/2567 8,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาทำการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม.และโคมไฟฟ้า ขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขมราฐ ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ห้วยยาง – เขมราฐ ที่ กม.96+540 (เกาะกลางถนน) รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 27/05/2567 37,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/05/2567 5,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 23/05/2567 11,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาทำการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. และโคมไฟฟ้า ขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงอำนาจเจริญ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ที่ กม.320+650 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1.00 แห่' 20/05/2567 31,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 16/05/2567 26,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 13/05/2567 29,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 17/05/2567 330,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 16/05/2567 76,400.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 08/05/2567 119,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 08/05/2567 313,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/05/2567 8,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,285 รายการ