วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว - หนองผือ ตอน 5 ระหว่าง กม.กม.69+200 – กม.69+760 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 17 ต้น) 25/12/2563 830,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว - หนองผือ ตอน 4 ระหว่าง กม.กม.64+725 – กม.65+250 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 16 ต้น) 25/12/2563 791,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2242 ตอน บุ่งเขียว - เขมราฐ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 - กม.0+485 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 12 ต้น) 25/12/2563 631,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2377 ตอน นาไร่ใหญ่ - เสนางคนิคม ระหว่าง กม.กม.0+202 – กม.0+902 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 21 ต้น) 25/12/2563 985,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2454 ตอน ทางเข้าพนา – ดอนขวัญ ระหว่าง กม.0+130 – กม.1+390 (RT.,LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 37 ต้น 25/12/2563 1,641,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 24 ระหว่าง กม.กม.31+835 – กม.32+255 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 13 ต้น) 25/12/2563 665,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2197 ตอน กุดข้าวปุ้น - โคกเลาะ ระหว่าง กม.0+322- กม.0+952 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 19 ต้น) 25/12/2563 921,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 03/12/2563 53,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 03/12/2563 33,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงตระการพืชผล ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ระหว่าง กม.45+963 - กม.69+000 รวมปริมาณงาน 222,223 ตารางเมตร 30/11/2563 100,000.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 27/11/2563 27,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 7 ระหว่าง กม.5+000 - กม.5+240 (LT) ปริมาณงาน 240 เมตร 19/01/2564 430,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง-หนามแท่ง ตอน 5 ระหว่าง กม.65+600 - กม.65+872 (LT) ปริมาณงาน 272 เมตร 19/01/2564 489,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ตอน 4 ระหว่าง กม.62+750 - กม.62+990 (LT) ปริมาณงาน 240 เมตร 19/01/2564 433,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 4 ระหว่าง กม.21+280 - กม.21+460 (RT) ปริมาณงาน 180 เมตร 19/01/2564 323,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 981 รายการ