วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 03/04/2567 202,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2242 ตอน บุ่งเขียว - เขมราฐ ระหว่าง กม.6+306 - กม.9+034 ปริมาณงาน 24,633 ตร.ม. 29/05/2567 24,999,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ 67049055540 03/04/2567 69,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 02/04/2567 13,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 02/04/2567 36,895.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 03/04/2567 76,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 02/04/2567 85,155.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/04/2567 135,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 02/04/2567 23,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 6 ระหว่าง กม.18+669 - กม.19+676 ปริมาณงาน 20,385 ตร.ม. 25/05/2567 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 02/04/2567 80,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ - นาไฮ ระหว่าง กม.0+200 - กม.1+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/05/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.314+700 - กม.316+977 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/05/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 22/03/2567 34,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมศาลาทางหลวงและงานติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวง ตระการพืชผล ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ ที่ กม.66+495 (ด้นซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2567 70,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,285 รายการ