วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 08/01/2562 ปรับปรุงภูมิทัศน์
32 07/01/2562 ประชุมปรับปรุงภูมิทัศน์จังหวัดอำนาจเจริญ
33 07/01/2562 ผส.ทล.9 ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
34 26/12/2561 เปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยเทศกาลปีใหม่
35 26/12/2561 มอบทนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง
36 07/12/2561 วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอำนาจเจริญ
37 06/12/2561 วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
38 29/11/2561 นิทรรศการในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561