วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
นิทรรศการในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2561
ลงวันที่ 29/11/2561

'