วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
มอบทนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง
ลงวันที่ 26/12/2561

 

นายพิตรพิบูล ธนเกียรติโยธิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด ประจำปี 2561ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561

#กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586


'