วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอำนาจเจริญ
ลงวันที่ 07/12/2561

'