วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ประชุมปรับปรุงภูมิทัศน์จังหวัดอำนาจเจริญ
ลงวันที่ 07/01/2562
วันที่ 4 มกราคม 2562 นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมปรับปรุงภูมิทัศน์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายพิตรพิบูล ธนเกียรติโยธิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อดำเนินการตามนโยบายของจังหวัด ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
#กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง

'