วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ลงวันที่ 08/01/2562

'