วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
เปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยเทศกาลปีใหม่
ลงวันที่ 26/12/2561
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายพิตรพิบูล ธนเกียรติโยธิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม บูรณาการร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญ ปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้แขวงฯ ได้จัดต้ังศูนย์ฯ เพื่อให้บริการและช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง ณ สถานีบริการน้ำมันสุรชัยอำนาจปิโตรเลียม จำกัด ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ที่ กม.505+733
#กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

'