f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 29/04/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ่้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 31710 งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 2178 ตอนควบคุม 0100 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 3 ระหว่าง กม.4+650 - กม.5+680 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/04/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.38+175 - กม.39+195 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/04/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานติดตั้งราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.248+800 - กม.257+560 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 25/04/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการบูระโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0501 ตอน บ้านสวน – เขื่องใน ระหว่าง กม.220+182 - กม.223+515 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3.333 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 23/04/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทล.2178 ตอน วารินชำราบ-หนองงูเหลือม ตอน 2 ระหว่าง กม.1+891-กม.2+500 LT.,RT. และกม.2+680-กม.2+970 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,961 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 23/04/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 25900 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ธาตุกลาง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 22,420 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 11/04/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 25900 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ธาตุกลาง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 22,420 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 09/04/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ระหว่าง กม.561+380 - กม.563+148 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36,444 ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 09/04/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.20+000 - กม.21+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36,500 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 09/04/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ตอน 2 ระหว่าง กม.542+900 - กม.544+645 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36,270 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 216 รายการ