f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างงานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.1+450-กม.3+808(เป็นช่วง) ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอนควบคุม 0100 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ระหว่าง กม.12+400-กม.16+000(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 15/05/2567 497,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างเหมางานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือ ระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0102 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 8 ที่ กม.15+218 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/05/2567 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 4 ระหว่าง กม.0+300 - กม.2+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/05/2567 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่่ 1 จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/05/2567 1,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 2178 ตอนควบคุม 0100 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 3 ระหว่าง กม.4+650 - กม.5+680 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2567 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2567 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2408 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาคำใหญ่ - โพนเมือง ตอน 2 ระหว่าง กม.11+610 - กม.14+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 19,120 ตร.ม.) 08/05/2567 10,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานติดตั้งราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.248+800 - กม.257+560 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 6,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.38+175 - กม.39+195 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 1,868,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 3 ระหว่าง กม.43+300 - กม.43+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 83 ตร.ม.) 17/05/2567 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.10+695 - กม.12+000 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/05/2567 19,999,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 25900 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ธาตุกลาง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 22,420 ตร.ม.) 17/05/2567 10,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2462 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหล่ม - หนองเหล่า ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+714 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 16,959 ตร.ม.) 17/05/2567 9,399,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการบูระโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0501 ตอน บ้านสวน – เขื่องใน ระหว่าง กม.220+182 - กม.223+515 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3.333 กม.) 17/05/2567 24,999,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 395 รายการ