f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ดำเนินการ "ปิด" จุดกลับรถหน้าโฮมโปร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ขอให้ผู้ที่สัญจร "ใช้" จุดกลับรถใต้สะพานมูลน้อย
ลงวันที่ 05/02/2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
ดำเนินการ "ปิด" จุดกลับรถหน้าโฮมโปร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.
ขอให้ผู้ที่สัญจร "ใช้" จุดกลับรถใต้สะพานมูลน้อย

'