f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างงานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.1+450-กม.3+808(เป็นช่วง) ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอนควบคุม 0100 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ระหว่าง กม.12+400-กม.16+000(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 04/04/2567 อบ.1/4/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
2 จ้างเหมางานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือ ระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0102 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 8 ที่ กม.15+218 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/04/2567 อบ.1/5/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
3 จ้างก่อสร้างงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 3 ระหว่าง กม.43+300 - กม.43+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 83 ตร.ม.) 17/05/2567 คค 06050/พ.1/e-27/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 25900 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโคก - ธาตุกลาง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 22,420 ตร.ม.) 17/05/2567 คค 06050/พ.1/e-23/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2462 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหล่ม - หนองเหล่า ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+714 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 16,959 ตร.ม.) 17/05/2567 คค 06050/พ.1/e-24/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
6 จ้างก่อสร้างโครงการบูระโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0501 ตอน บ้านสวน – เขื่องใน ระหว่าง กม.220+182 - กม.223+515 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3.333 กม.) 17/05/2567 คค 06050/พ.1/e-25/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่าง เดือนมกราคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2567 25/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
8 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอนควบคุม 0100 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 2 ระหว่าง กม.1+891 - กม.2+500 LT.,RT. และ กม.2+680 - กม.2+970 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,961 ตร.ม.) 17/05/2567 คค 06050/พ.1/e-21/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
9 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขื่องใน - นาคำใหญ่่ ตอน 4 ระหว่าง กม.1+950 - กม.18+394 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 8,576 ตร.ม.) 17/05/2567 คค 06050/พ.1/e-22/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ หมายเลข 15-6193-91-9 (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 คัน 23/04/2567 631/30/67/0063 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
11 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณทางแยก ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอน ม่วงสามสิบ – ดู่น้อย ระหว่าง กม.10+075 - กม.11+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/05/2567 คค 06050/พ.1/e-20/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
12 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.44+915-กม.45+948 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/05/2567 คค 06050/พ.1/e-19/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
13 จ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0103 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 5 ระหว่าง กม.41+114 - กม.41+714 ปริมาณ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,253 ตร.ม.) 04/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
14 จ้างงานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.1+450-กม.3+808(เป็นช่วง) ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอนควบคุม 0100 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ระหว่าง กม.12+400-กม.16+000(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 04/04/2567 อบ.1/4/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
15 จ้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0500 ตอนห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่าง กม.333+080 - กม.333+652 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 264 เมตร) 04/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 353 รายการ