f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
การมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2567 โครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอนควบคุม 0100 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.4+600 - กม.4+80 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ลงวันที่ 11/03/2567

'