f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 05/03/2567 การมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2567 โครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอนควบคุม 0100 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.4+600 - กม.4+80 ปริมาณงาน 1 แห่ง
2 26/02/2567 ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น “การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ 2567 โครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.4+600 - กม.4+800 (บริเวณหน้า โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)"
3 01/02/2567 ข่าวประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ดำเนินการ "ปิด" จุดกลับรถหน้าโฮมโปร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ขอให้ผู้ที่สัญจร "ใช้" จุดกลับรถใต้สะพานมูลน้อย
4 22/01/2567 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ 2567 โครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ที่ กม.0+200 (บริเวณหน้า บขส.อุบลราธานี)
5 17/01/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จะดำเนินการ "ปิด" จุดกลับรถหน้าโฮมโปร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. "ให้ใช้" จุดกลับรถใต้สะพานมูลน้อย
6 08/01/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 แจ้งเปิดใช้งาน จุดกลับรถใต้สะพานมูลน้อย (หน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2) ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ที่ กม.3+569 - กม.3+820
7 27/11/2566 พบเห็นเสาไฟฟ้าแสงสว่างในเขตทางหลวง อยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย โปรดแจ้งแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
8 26/11/2566 พบเห็นการโจรกรรมทรัพย์สินในเขตทางหลวง โปรดถ่ายรูป แจ้งเหตุ เพื่อติดตามดำเนินคดีต่อไป
9 19/11/2566 ประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
10 27/10/2566 ห้ามทำทางเชื่อม วางท่อระบายน้ำ ในเขตทางหลวง โดยไม่ได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืน ผิด พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 37 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
11 02/11/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ สะพานข้ามแม่น้ำมูลใหญ่ (หาดคูเดื่อ) ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี กม.8+533 พร้อมเปิดให้บริการ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.
12 27/10/2566 ความหมายหลักกิโลเมตร บนทางหลวง
13 11/04/2566 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 บริเวณทางหลวงหมายเลข 231 (วงเวียนดงอู่ผึ้ง) ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ที่ กม.2+241
14 30/11/2565 จัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2566 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.43+930 - กม.44+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง
15 23/11/2565 จัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง-วารินชำราบ ระหว่าง กม.319+010 - กม.321+220 ปริมาณงาน 1 แห่ง