f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อเสาล้มลุก ขนาดกลาง (ไซส์ 12) เส้นผ่าศูนย์กลาง 11.5 ซม. สูง 80 ซม. ฐาน 22.7 x 7.1 ซม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 80 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2567 272,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อยางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 470,525.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อหลักล้มลุกสีส้ม ขนาด 8 ซม. สูง 75 ซม. ชนิด ENGINEERING GRADE จำนวน 355 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 497,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2567 10,965.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 02/05/2567 7,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2567 498,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2567 499,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 189,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,000 ลิตร 24/04/2567 40,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/67/ซ่อม/45 ลงวันที่ 9 เมษายน 2567 22/04/2558 8,290.36 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ประกวดราคาซื้อกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/05/2567 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 6 ระหว่าง กม.320+436 - กม.364+498 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2567 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานป้ายแขวนสูงบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 24 , ทางหลวงหมายเลข 2085 และทางหลวงหมายเลข 2125 ปริมาณงาน 3 แห่ง 22/04/2567 2,361,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานป้ายแขวนสูงบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 ที่บริเวณ กม.364+295 (แยกนากระแซง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/04/2567 2,463,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/67ซ่อม/47 ลงวันที่ 9 เมษายน 2567 17/04/2567 43,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,938 รายการ